Geodetické práce

- vyznačení budovy

- vyznačení změny obvodu budovy (přístavba)

- vyznačení věcného břemene

- rozdělení pozemku